ثبت نام : فروشگاه – فرآموز : موسسه فردا راه آموزش آذر

تکمیل و ثبت اطلاعات در سامانه

مرحله دوم : اطلاعات خود را بصورت دقیق جهت تکمیل اطلاعات و ثبت در سامانه وارد کنید

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  • ★ توجه : پیشنهاد میشود زبان صفحه کلید ( کیبورد - Keyboard ) خود را به انگلیسی تنظیم کنید
بازگشت به بالا