ثبت نام : فروشگاه – فرآموز : موسسه فردا راه آموزش آذر

تکمیل و ثبت اطلاعات در سامانه

مرحله دوم : اطلاعات خود را بصورت دقیق جهت تکمیل اطلاعات و ثبت در سامانه وارد کنید

  • ★ توجه : پیشنهاد میشود زبان صفحه کلید ( کیبورد - Keyboard ) خود را به انگلیسی تنظیم کنید
  • ★ توجه : مدیریت برای احراز حویت اطلاعات وارد شده در سامانه با این شماره با شما تماس خواهد گرفت
تماس برخط با واحد مشاوره و پشتیبانی فرآموز
راهنمای سامانه فرآموز